تماس:09336403213

خدمات ما

پیچ ورولپلاک نمای ساختمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بنام خدا

ساختمان هایی که نمای آنها از سنگ میباشد و بخصوص که ان سنگها اسکوپ یعنی پشت سنگ را با سیم به سیمان چفت میکنند

ادامه مطلب: .. 

نصب تابلو و بنر وحروف درشت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بنام خدا

انجام کارهای نمای ساختمان و مکانهای تجاری از قبیل نصب تابلو و بنر و حروف درشت با طناب بدون داربست..

ادامه مطلب: .. 

پیچورولپلاک نمای ساختمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
20160928_094223_1494792882360_29 خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج و تهران - Results from #28

بنام خدا

پیچ و رولپلاک سنگ نما سنگی با پیچورولپلاک گالوانیزه روکش داره زد زنگ با قدرت

ادامه مطلب: .. 

نصب لوله بخاری ولوله هواکش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بنام خدا

امروز به موضوع نصب لوله بخاری و هواکش و اجسام نظیر این میپردازیم..

ادامه مطلب: ..