تماس:09336403213

خدمات ما

پیچ و رولپلاک تمامی سنگهای ساختمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پیچ و رولپلاک تمامی سنگهای ساختمان


قبل از اجرای پیچ و رولپلاک باید در نظر داشت که از چه نوع ابزاری مناسب برای انجام کار یعنی پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان جهت محکم

ادامه مطلب: .. 

انجام تمامی کارها با طناب بصورت بندبازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

انجام تمامی کارها با طناب در ارتفاع بصورت بندبازی

09353636307

ادامه مطلب: .. 

پیچ و رولپلاک سنگ نما در ارتفاع

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پیچ رولپلاک نما

در این بخش توضیحات تکمیلی را در مورد پیچ رولپلاک نما بیان می کنیم و

ادامه مطلب: .. 

خدمات نما با طناب و طناب کار و بندباز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

خدمات انجام کار در ارتفاع و کار در ارتفاع با طناب استقرار در ارتفاع 

ادامه مطلب: ..