تماس:09336403213

خدمات ما

امتیاز کاربران

rating_star_blank طناب راپل در کرج و تهران,کار در ارتفاع,ایراتا - شرکت ارتفاع کاران کرجrating_star_blank طناب راپل در کرج و تهران,کار در ارتفاع,ایراتا - شرکت ارتفاع کاران کرجrating_star_blank طناب راپل در کرج و تهران,کار در ارتفاع,ایراتا - شرکت ارتفاع کاران کرجrating_star_blank طناب راپل در کرج و تهران,کار در ارتفاع,ایراتا - شرکت ارتفاع کاران کرجrating_star_blank طناب راپل در کرج و تهران,کار در ارتفاع,ایراتا - شرکت ارتفاع کاران کرج
 

طناب راپل در کرج و تهران,کار در ارتفاع,ایراتا

ما برای انطباق و نظارت در کار بسیار مهم نیز میباشد تا اطمینان حاصل شود

که سیستم ایمنی کار با طناب ایجاد و نگهداری شود. شرکت ارتفاع کاران کرج و تهران را به جز شرکت های دسترسی به طناب که تحت نظارت دقیق، کنترل ها و طرح جامع آموزش، ارزیابی و گواهینامه (TACS) شرکت IRATA قرار می گیرد، تعیین می کند. همانند هر روش دیگر برای کار در ارتفاع، استفاده از دسترسی طناب باید به عنوان یک سیستم کامل در نظرک گرفته شود که در آن برنامه ریزی، مدیریت، شایستگی و تجهیزات مناسب باید با اهمیت مساوی برخورد شود، چرا که هرکدام به دیگری وابسته هستند تا اطمینان حاصل شود که امن سیستم کار مهیا باشد. دستورالعمل بین المللی شرکت ارتفاع کاران کرج و تهران توصیه و راهنمایی در مورد استفاده از روش دسترسی به طناب را برای ارائه یک سیستم ایمن کار برای ارتفاع کاران عزیز مهیا میکند و روشهای مناسب راآموزش می دهد. دسترسی به سیستم طناب راپل در کرج و تهران یک روش امن برای کار در ارتفاع است که در آن طناب ها و تجهیزات مرتبط برای دسترسی به محل کار و استفاده از آن در آنجا مورد استفاده قرار می گیرند.

ایمنی کار در ارتفاع با طناب به روش طناب کاری

مزیت استفاده از روش های دسترسی طناب عمدتا در ایمنی و سرعت است که کارگران می توانند از محل های دشوار به منظور انجام کار خود، اغلب با حداقل تاثیر بر عملیات های دیگر، مناطق اطراف و محیط زیست، به کار خود ادامه دهند. یکی دیگر از مزایای مهم کاهش ترکیبی از کل ساعت انسان و سطح درک سطح خطر برای یک کار خاص (ساعت های خطرناک) در مقایسه با سایر روش های دسترسی و خطرات و هزینه های مرتبط با آن است. هدف اولیه هنگام استفاده از روش های دسترسی طناب این است که کار را به طور موثر انجام دهد، با حداقل حوادث، حوادث یا وقایع خطرناک. برای اطمینان از اینکه یک سیستم ایمنی کار در همه زمان ها نگهداری می شود، در حالی که اجتناب از آسیب رساندن به اموال یا آسیب رساندن به محیط زیست، برنامه ریزی دقیق و ارزیابی ریسک مستند برای هر عملی انجام می شود که تمامی این کارها با طناب انجام می شود تا تمامی عوامل دست به دست هم میدهند تا کاری با کیفیت و کم هزینه و با ایمنی بالا را برای شما عزیزان انجام دهیم. با تشکر شرکت ارتفاع کاران کرج و تهران

تماس با ما

آدرس :کرج و تهران و سراسر ایران

تلفن های تماس :


09336403213
 
 

09352626307

 

با مدیریت سامان