تماس:09336403213

خدمات ما

امتیاز کاربران

rating_star_blank اصول کار در ارتفاع با طناب برای سنگrating_star_blank اصول کار در ارتفاع با طناب برای سنگrating_star_blank اصول کار در ارتفاع با طناب برای سنگrating_star_blank اصول کار در ارتفاع با طناب برای سنگrating_star_blank اصول کار در ارتفاع با طناب برای سنگ
 

نمای ساختمان ها و یا هر سطوحی که محافظت نشده و وقتی در برابر بارانهای شدید و یا سرعت معمولی که حدود ۴۵ کیلومتر در ساعت می رسد

که می تواند ظرف مدت چند  ساعت بیشتر  از ۱۱ لیتر آب به ازای هر متر مربع را ذخیره کرد .یک سازه بتنی میتواند  در همین شرایط تقریبا ۱۸ لیتر آب جذب نما خواهد کرد و نفوذ آب باران صدمات جدی و غیر قابل جبران مبزند و این کار متعدد و جبران ناپذیری را به سطوح نمای ساختمان که همان سنگ نما و نماهای متعدد دیگری که در ساختمانها وارد می آورد و پشیمانی دگر سودی ندار وبعد خسارات وارد شده با مبلغ بالای را بپردازید.

09336403213

آسیب های ناشی از الودگی هوا و آ ب باران به نم و بادهای شدید در استان های کرج و تهران باعث ۱۰۰ درصدی ریزش سنگ های نما میشود
یک_آسیب های ظاهری که به نمای ساختمان  ناشی از آ ب و الودگی هوا... شوره زدگی'سنگ نما و اجرنما و اجر سنتی و از قبیل همین نوع نما " در نماهای که رنگ یا رزینکاری خوبی انجام نشده باشد و یا مدت زمان زیادی بوده که دست به نما نزدین که این باعث پوسته پوسته زدن رنگ یا رزین و روغن جلا و در نماهای اجر باعث کپک ها زدگی ،کثیفی زود هنگام که ادم رو کلافه میکنه..
دو–آسیب های که در نمای ساختمانی که ناشی از آ ب و الوده بودن پیاپی در مصالح های که الانه وجود دارند دیگر باید ۱۰۰ در صد رفته در اسکلت ساختمان ،ایجاد ترک در اثر کاهش انعطاف و افزایش حجم نمای ساختمانها نیز میباشد..

تماس با ما

آدرس :کرج و تهران و سراسر ایران

تلفن های تماس :


09336403213
 
 

09352626307

 

با مدیریت سامان