تماس:09336403213

خدمات ما

انجام تمامی کارها با طناب بصورت بندبازی

امتیاز کاربران

rating_star_blank خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج - Results from #24rating_star_blank خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج - Results from #24rating_star_blank خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج - Results from #24rating_star_blank خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج - Results from #24rating_star_blank خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج - Results from #24

 

انجام تمامی کارها با طناب در ارتفاع بصورت بندبازی

09353636307

ادامه مطلب: .. 

کار با راپل

امتیاز کاربران

rating_star_blank خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج - Results from #24rating_star_blank خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج - Results from #24rating_star_blank خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج - Results from #24rating_star_blank خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج - Results from #24rating_star_blank خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج - Results from #24

در واقع کار با راپل که الان مردم این کار را با اسم طناب کار و بندباز و مردعنکبوتی و اسپایدر من میشناسن و حالا چندتا اسم دیگه ای که

ادامه مطلب: .. 

خدمات نما با طناب و طناب کار و بندباز

امتیاز کاربران

rating_star_blank خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج - Results from #24rating_star_blank خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج - Results from #24rating_star_blank خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج - Results from #24rating_star_blank خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج - Results from #24rating_star_blank خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج - Results from #24

 

خدمات انجام کار در ارتفاع و کار در ارتفاع با طناب استقرار در ارتفاع 

ادامه مطلب: .. 

پیچ و رولپلاک کار سنگ

امتیاز کاربران

rating_star_blank خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج - Results from #24rating_star_blank خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج - Results from #24rating_star_blank خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج - Results from #24rating_star_blank خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج - Results from #24rating_star_blank خدمات ما - شرکت ارتفاع کاران کرج - Results from #24

 خدایا به امید فقط خودت

خدمات پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان از متداول‌ترین کارهای سخت و پر اهمیت‌تر در تمامی کارهای ما میباشد

ادامه مطلب: .. 

تماس با ما

آدرس :کرج و تهران و سراسر ایران

تلفن های تماس :


09336403213
 
 

09352626307

 

با مدیریت سامان